Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Yorumlanan biçim, viki metine düzenleme modundayken görünmeyecek yorumlar eklemenin bir yoludur. Yorumlar hem Kaynak hem de Görsel Editörlerde çalışır.

Yorumlanmış formatı kullanmak için gizlenecek yorumları <!-- ve --> arasına eklemeniz yeterlidir. Örneğin:

<!-- test -->

Görsel Düzenleyici kullanan editörler için aşağıdaki gibi görünecektir:

Html comment in visual editor.png
Görsel Düzenleyici'de göründükleri gibi yorumlar
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.