Advertisement

Rastgele sayfa özelliği, kullanıcıların bir viki sayfasını rastgele görüntülemelerini sağlar. Varsayılan ve en uygun kullanım rastgele bir madde göstermektir ve bu maddeye Özel:Rastgele sayfasından erişilir. Kullanıcılar seçime yönlendirilecek.

Özel:RastgeleSayfa özellik için bir takma addır ve aynı şekilde çalışır.

Ad alanı seçimi

Kullanıcılar, istedikleri ad alanında rastgele bir sayfa görüntülemeyi de seçebilirler. Bu, sayfaya parametre olarak bir ad alanı belirtilerek gerçekleştirilir, yani Özel:Rastgele/Yardım, Yardım ad alanında rastgele bir sayfa seçer; Özel:Rastgele/Kategori rastgele bir kategorinin içeriğini vb. gösterecektir.

Ayarlar

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.