Gamepedia Yardım Viki
Advertisement

Bu modül {{Belgelendirme}} uygular.

Bağımlılıklar[]
local p = {}

local i18n = {
	codejump = 'Koda atla ↴',
	doccat = 'Kategori:Belgeleme sayfaları',
	doc_msg = 'Bu belge sayfasıdır, ana %s sayfasına aktarılmalıdır. Daha fazla bilgi için [[Şablon:Belgelendirme]]',
	nocat = 'Kategori:Değiştirme gerektiren şablonlara sahip sayfalar',
	nodoc = 'Bu %s sayfasında belge yok. Bu %s sayfasını nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, lütfen oluşturun.',
	nodoc_cat = 'Kategori:Belge olmayan %s',
	pagetype_module = 'modül',
	pagetype_stylesheet = 'stil',
	pagetype_script = 'betik',
	pagetype_template = 'şablon',
	transcluded = 'Yukarıdaki belge şurada yansıtmaktadır: '
}

local getType = function( namespace, page )
	local pageType = i18n['pagetype_template']
	if namespace == 'Module' then
		pageType = i18n['pagetype_module']
	elseif page.fullText:gsub( '/belge$', '' ):find( '%.css$' ) then
		pageType = i18n['pagetype_stylesheet']
	elseif page.fullText:gsub( '/belge$', '' ):find( '%.js$' ) then
		pageType = i18n['pagetype_script']
	end
	
	return pageType
end

-- {{subst:belge}} aracılığıyla belgeleme sayfası veya dönüşüm oluşturma
function p.create( f )
	local args = require( 'Modül:ProcessArgs' ).norm()
	local page = mw.title.getCurrentTitle()
	local docPage = page.nsText .. ':' .. page.baseText .. '/belge'
	
	local out
	if page.fullText == docPage then
		out = f:preprocess( '{{subst:Şablon:Belgeleme/preload}}' )
	else
		local pageType = ''
		if args.type then
			pageType = '|type=' .. args.type
		end
		
		out = '{{belgeleme' .. pageType .. '}}\n' ..
			'<!-- Kategorileri/wiki arası belge sayfasına yerleştirin -->'
	end
	
	if not mw.isSubsting() then
		out = f:preprocess( out )
		if not args.nocat then
			out = out .. '[[' .. i18n['nocat'] .. ']]'
		end
	end
	
	return out
end

-- Belge sayfasındaki başlık
function p.docPage( f )
	local args = require( 'Modül:ProcessArgs' ).merge( true )
	
	local page = mw.title.getCurrentTitle()
	if page.subpageText ~= 'belge' then
		return
	end
	
	local namespace = page.nsText
	local pageType = mw.ustring.lower( args.type or getType( namespace, page ) )
	
	local body = mw.html.create( 'div' )
	body
		:css{
			['margin-bottom'] = '0.8em',
			padding = '0.8em 1em 0.7em',
			['background-color'] = 'inherit',
			border = '1px solid #AAA'
		}
		:tag( 'div' )
			:css( 'float', 'right' )
			:wikitext( '[[', page:fullUrl( 'action=purge' ), ' temizle]]' )
		:done()
		:wikitext(string.format(i18n['doc_msg'], pageType))
	if not args.nocat then
		body:wikitext( '[[' .. i18n['doccat'] .. ']]' )
	end
	
	return body
end

-- Ana sayfadaki belgelerin etrafına sarın
function p.page( f )
	local args = require( 'Modül:ProcessArgs' ).merge( true )
	local page = mw.title.getCurrentTitle()
	local namespace = page.nsText
	local docPage = mw.title.new( namespace .. ':' .. page.text .. '/belge' )
	local noDoc = args.nodoc or not docPage.exists
	local pageType = mw.ustring.lower( args.type or getType( namespace, page ) )
	
	local docText
	if not noDoc then
		docText = mw.text.trim( f:expandTemplate{ title = ':' .. docPage.fullText }  )
		
		if docText == '' then
			docText = nil
			noDoc = 1
		else
			docText = '\n' .. docText .. '\n'
		end
	end
	
	local action = 'düzenle'
	local preload = ''
	local colour = 'inherit'
	local message
	local category
	if noDoc then
		action = 'oluştur'
		preload = '&preload=Şablon:Belgeleme/preload'
		colour = 'inherit'
		message = string.format("'''" .. i18n['nodoc'] .. "'''",pageType,pageType)
		if not args.nocat then
			category = string.format(i18n['nodoc_cat'],pageType)
			if not mw.title.new( category ).exists then
				category = string.format(i18n['nodoc_cat'],'sayfa')
			end
		end
	end
	
	local links = {
		'[' .. docPage:fullUrl( 'action=edit' .. preload ) .. ' ' .. action .. ']',
		'[' .. page:fullUrl( 'action=purge' ) .. ' temizle]'
	}
	if not noDoc then
		table.insert( links, 1, '[[' .. docPage.fullText .. '|görüntüle]]' )
	end
	links = mw.html.create( 'span' )
		:css( 'float', 'right' )
		:wikitext( mw.text.nowiki( '[' ), table.concat( links, ' | ' ), mw.text.nowiki( ']' ) )
	
	local body = mw.html.create( 'div' )
	body:css{
		['background-color'] = colour,
		border = '1px solid #AAA',
		padding = '0.8em 1em 0.7em',
		['margin-top'] = '1em',
		clear = 'both'
	}
	
	local header = mw.html.create( 'div' )
		:css{
			margin = '-0.8em -1em 0.8em',
			padding = '0.8em 1em 0.7em',
			['background-color'] = 'inherit',
			['border-bottom'] = 'inherit'
		}
	
	header
		:node( links )
		:tag( 'span' )
			:css{
				['font-weight'] = 'bold',
				['font-size'] = '130%',
				['margin-right'] = '1em',
				['line-height'] = '1'
			}
			:wikitext( 'Belgeleme' )
	
	if not noDoc and pageType ~= i18n['pagetype_template'] and pageType ~= 'message' then
		header
			:tag( 'span' )
				:css( 'white-space', 'nowrap' )
				:wikitext( '[[#the-code|' .. i18n['codejump'] .. ']]' )
	end
	
	body
		:node( header )
		:wikitext( message )
		:wikitext( docText )
	
	if not noDoc then
		body
			:tag( 'div' )
				:css{
					margin = '0.7em -1em -0.7em',
					['background-color'] = 'inherit',
					['border-top'] = 'inherit',
					padding = '0.8em 1em 0.7em',
					clear = 'both'
				}
				:node( links )
				:wikitext( i18n['transcluded'] .. '[[', docPage.fullText, ']].' )
	end
	
	if category then
		body:wikitext( '[[', category, ']]' )
	end
	
	local anchor = ''
	if not noDoc and pageType ~= i18n['pagetype_template'] and pageType ~= 'message' then
		anchor = mw.html.create( 'div' ):attr( 'id', 'the-code' )
	end
	
	return tostring( body ) .. tostring( anchor )
end

return p
Advertisement