Advertisement
Kutuya kılavuzun adını yazın ve "Yeni bir kılavuz oluşturun"'u tıklayın.Giriş kutusu oluşturma kodu

<inputbox>
type = create
default = Yeni Kılavuz Adı
preload = Kılavuz/preload
editintro = Kılavuz/editintro
buttonlabel = Yeni bir Kılavuz oluşturun
</inputbox>
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.