Gamepedia Yardım Viki
Advertisement

Belirli durumlar için, bir makalede veya şablonda tanımlanabilir daraltılabilir içerik alanlarına sahip olmak, yerden tasarruf etmek veya uzun makalelerdeki bilgilerin kullanılabilirliğini artırmak için yararlı olabilir. Bunlar, belirli özel özellikler ve sınıf ve kimlik özelliklerinin kombinasyonları kullanılarak özelleştirilebilir.

Basit daraltılabilir bölümlerin kolayca oluşturulması için aşağıdaki şablonları vikinize kopyalayabilirsiniz:

Her iki şablon da gereklidir. Daraltılacak içeriğin üzerine, kendi satırına {{Üstü daralt}} yerleştirin ve kendi satırına da {{Altı daralt}} içeriğinin altına yerleştirin.

Manüel talimatlar[]

Kaynak Yükleyici Modülleri belgelerinden uyarlanmıştır:

  • Varsayılan geçiş bağlantısı: Bir öğenin class özelliğine bazı içeriklerle mw-collapsible ekleyin ve sayfayı kaydedin. Bu öğenin iç içeriği katlanabilir içerik olarak değerlendirilecektir. Öğeye, daraltılabilir içerikten önce, yerelleştirilmiş etiketi olan bir geçiş bağlantısı gelir (daraltılabilir genişletme, daraltılabilir-daralt). Başlangıç ​​durumunu daraltılmış olarak ayarlamak için class özniteliğine mw-collapsed ekleyin.
  • Özel etiket (yalnızca HTML5): data-colpsetext ve data-expandtext özniteliklerini kullanarak, komut dosyası tarafından eklenen geçiş etiketleri için özel metin tanımlar. Bu, komut dosyasının varsayılan davranışını korur, ancak yalnızca geçiş bağlantıları için kullanılan metni değiştirir. Genel kullanımdaki bazı tarayıcılar bu özelliği desteklemeyebilir.
  • Uzaktan geçiş: Geçiş bağlantısını tamamen değiştirmek ve daraltılacak içerik alanını (geçiş bağlantının yerleştirildiği yerden farklı olabilir) açıkça tanımlamak için, içeren bir id özniteliği daraltılabilir öğe için mw-customcollapsible- öneki ve açma/kapatma bağlantısı için mw-customtoggle- önekiyle karşılık gelen bir class özniteliğidir.

Örnekler[]

Varsayılan geçiş bağlantısı[]

Giriş:

{| class="infobox"
! Örnek
| Çubuk
|-
! Lorem
| Ipsum
|-
! Daha fazla bilgi
|<!--
-->
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
! Başlık
! Üst
|-
| Hücre
| içerik
|-
| Bu tablo daraltabilir
| Çünkü "mw-collapsible" sınıfına sahip
|-
| Başlangıçta gizlendi, çünkü
| "mw-collapsed" sınıf vardı
|}<!--
-->
|-
|}

<div class="toccolours mw-collapsible" style="color:#000;width: 400px;">
Bu metin daraltabilir.
</div>

Çıkış:

Örnek Çubuk
Lorem Ipsum
Daha fazla bilgi
Başlık Üst
Hücre içerik
Bu tablo daraltabilir Çünkü "mw-collapsible" sınıfına sahip
Başlangıçta gizlendi, çünkü "mw-collapsed" sınıf vardı

Bu metin daraltabilir.


Özel Etiket[]

Giriş:

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"
! Sütun 1 !! Sütun 2 !! Sütun 3
|-
| 1 || 2 || 3
|-
| 4 || 5 || 6
|-
| 7 || 8 || 9
|}

<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Aç" data-collapsetext="Kapat" style="width:300px;">
Bu metin gizli değil
<div class="mw-collapsible-content">
Bu metnin tümü gizli

Ve sadece gösterilir

Daraltılmadığı zaman.
</div></div>

Çıkış:

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Bu metin gizli değil

Bu metnin tümü gizli

Ve sadece gösterilir

Daraltılmadığı zaman.


Uzaktan değiştirme[]

Giriş:

<div class="mw-customtoggle-myDivision mw-customtoggle-myDivision2" style="display:inline-block;background:rgba(128,128,128,0.5);color:white;padding:5px;border-radius:5px;outline:none;user-select:none">Tüm Spoiler'i aç/kapat</div>

<div class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:#070">Div ortada</div>

<div class="mw-customtoggle-myDivision" style="display:inline-block;background:rgba(128,128,128,0.5);color:white;padding:5px;border-radius:5px;outline:none;user-select:none">Spoiler 1</div>

<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">
	<div class="mw-collapsible-content" style="background:rgba(255,255,255,.5);margin-top:10px;padding:10px;border-radius:5px">
		¡SELAM! Ben bir spoilerim
	</div>
<div class="mw-customtoggle-myDivision2" style="display:inline-block;background:rgba(128,128,128,0.5);color:white;padding:5px;border-radius:5px;outline:none;user-select:none">Spoiler 2</div>

<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision2">
	<div class="mw-collapsible-content" style="background:rgba(255,255,255,.5);margin-top:10px;padding:10px;border-radius:5px">
		¡SELAM! Ben bir spoilerim
	</div>
</div>

Çıkış:

Tüm Spoiler'i aç/kapat
Div ortada
Spoiler 1
¡SELAM! Ben bir spoilerim
Spoiler 2
¡SELAM! Ben bir spoilerim

Diğerleri için metni değiştirme[]

Giriş:

<div class="mw-customtoggle-myFirstText mw-customtoggle-myOtherText" style="color:#700">Öğeyi değiştirmek için burayı tıklayın</div>

<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-myFirstText">
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Sütun 1 !! Sütun 2 !! Sütun 3
|-
| 1 || 2 || 3
|-
| 4 || 5 || 6
|-
| 7 || 8 || 9
|}
</div>
</div>

<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myOtherText">
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" style="width:15%;"
|-
!Satır 1 || 1 || 2 || 3  
|-
!Satır 2 || 4 || 5 || 6
|-
!Satır 3 || 7 || 8 || 9
|}
</div>
</div>

<div class="mw-customtoggle-myFirstText mw-customtoggle-myOtherText" style="color:#070">Clicking will toggle it also!</div>

Çıkış:

Öğeyi değiştirmek için burayı tıklayın
Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Satır 1 1 2 3
Satır 2 4 5 6
Satır 3 7 8 9
Tıklamak da değiştirir!

Parantezleri Geçişten Çıkarma[]

Varsayılan veya özel etiket geçiş bağlantılarındaki köşeli parantezleri gizlemek için vikinin stil sayfasına aşağıdaki stil kuralı eklenebilir:

span.mw-collapsible-bracket {
    display: none;
}
Advertisement