Gamepedia Yardım Viki
Advertisement

Aralık blok ile ilgili ana sayfa ve IPv4 için aralık bloklarına bakın. IPv4 gibi, IPv6 aralık blokları da varsayılan olarak /64 boyutuna kadar aralık bloklarına izin veren $wgBlockCIDRLimit ile sınırlıdır (varsayılan olarak /19 boyutuna kadar aralık bloklarına izin verir).

Teknik açıklama[]

IPv6 adreslerinin her biri 128 bit uzunluğundadır. Bir IPv6 adresindeki her basamak 16 farklı değere (0 ila 15 arasında) sahip olabileceğinden, her basamak toplam 32 basamaklı 4 bitlik (bir adet) genel değeri temsil eder. IPv4'te olduğu gibi, CIDR gösterimi aralıkları ortak bir bit öneki açısından açıklar. Örneğin, 2001:db8::/32, tanımlanan aralığın 00100000000000010000110110101000 ikili basamaklarına ayarlanmış ilk 32 bite sahip olduğu anlamına gelir. IPv4 gibi MediaWiki de CIDR gösterimi kullanarak IPv6 aralık bloklarını uygular.

Teminat hasarı[]

Bir IPv6 aralık bloğu için teminat hasarını değerlendirmek için en iyi kılavuz, WHOIS'i ve aralıktaki gerçek aktivite miktarını kontrol etmektir. Tek bir /64 alt ağı, tek bir kullanıcıdan yüzlerce hatta binlerce kullanıcıya kadar her şeyi temsil edebilir; IPv4'ün aksine adresleri saymak yeterli olmayabilir.

IPv6 CIDR aralığı nasıl hesaplanır[]

  1. Ortak öneki bulun - yani tüm adresleriniz tarafından paylaşılan basamak dizisi.
  2. Ortak öneki tamamen (yedekli sıfırlar dahil) genişletin ve toplam basamak sayısını 4 ile çarpın; bu, ortak önekinizin boyutudur.
  3. Aşağıdaki tabloyu kullanın ve belirtilen sayıyı önek boyutunuza ekleyin (bu, aralığınızdaki tüm adresler için ortak olan bit sayısı olan CIDR sonekinizdir). Belirtilen rakamı yukarıda bulduğunuz ortak ön eke ekleyin. Gerekirse dört basamaklı grubu sıfırlarla tamamlayın.
  4. Ardından CIDR [genel önek (aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ek rakam ve ardından dört basamaklı grubu eksiksiz tutmak için gerekli sıfırlarla)]/[genel önek uzunluğu (tablo tarafından belirtildiği gibi artı 1,2 veya 3 ile) altında)].

Önek değiştirme tablosu[]

Örnek: Önekiniz 2001:db8:abcd:: (tamamen 2001:0db8:abcd:: olarak genişletilmiş) ise ve 2001:db8:abcd:9:abe:: ve 2001:db8:abcd:a::, önekinizdeki rakamların 8-b yazın, önekin içine 8 ekleyin ve ortak önekinizin boyutuna 2 ekleyin. Bu 2001:db8:abcd:8000::/50 oluşturuldu.

Önekten sonraki rakam yalnızca eşleşiyorsa... Bu rakamı önekinize ekleyin Bunu ortak önek uzunluğunuza ekleyin
0-f 0 0
0-7 0 1
8-f 8
0-3 0 2
4-7 4
8-b 8
c-f c
0-1 0 3
2-3 2
4-5 4
6-7 6
8-9 8
a-b a
c-d c
e-f e

Aralık tablosu[]

Key
Hiçbir kuruluş bu büyüklükte bir tahsis almaz
Bölgesel İnternet Sicili/çok büyük kuruluş/ISS tahsis boyutları
ISS/büyük kuruluş dağıtım boyutları
Kuruluş tahsis boyutları
Son kullanıcı tahsis boyutları
Aynı son kullanıcı için alt tahsisler
(Tek adres)

Renk kodlaması yaklaşıktır ve üst üste binmeler olacaktır.

CIDR Aralık başlangıcı Aralık bitişi Toplam adres Toplam /64 alt ağ
0::0/0 :: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 18,446,744,073,709,551,616
f000::/1 f000:: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 9,223,372,036,854,775,808
4000::/2 4000:: 7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 85,070,591,730,234,615,865,843,651,857,942,052,864 4,611,686,018,427,387,904
2000::/3 2000:: 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 42,535,295,865,117,307,932,921,825,928,921,026,432 2,305,843,009,213,693,452
2000::/4 2000:: 2fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 21,267,647,932,558,653,966,460,912,964,485,513,216 1,152,921,504,606,846,976
2000::/5 2000:: 27ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 10,633,823,966,279,326,983,230,456,482,242,756,608 576,460,752,303,423,488
2000::/6 2000:: 23ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 5,316,911,983,139,663,491,615,228,241,121,378,304 288,230,376,151,711,744
2000::/7 2000:: 21ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,658,455,991,569,831,745,807,614,120,560,689,152 144,115,188,075,855,872
2000::/8 2000:: 20ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,329,227,995,784,915,872,903,807,060,280,344,576 72,057,594,037,927,936
2000::/9 2000:: 207f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 664,613,997,892,457,936,451,903,530,140,172,288 36,028,797,018,963,968
2000::/10 2000:: 203f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 332,306,998,946,228,968,225,951,765,070,086,144 18,014,398,509,481,984
2000::/11 2000:: 201f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 166,153,499,473,114,484,112,975,882,535,043,072 9,007,199,254,740,992
2000::/12 2000:: 200f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 83,076,749,736,557,242,056,487,941,267,521,536 4,503,599,627,370,496
2000::/13 2000:: 2007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 41,538,374,868,278,621,028,243,970,633,760,768 2,251,799,813,685,248
2000::/14 2000:: 2003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 20,769,187,434,139,310,514,121,985,316,880,384 1,125,899,906,842,624
2000::/15 2000:: 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 10,384,593,717,069,655,257,060,992,658,440,192 562,949,953,421,312
2001::/16 2001:: 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 5,192,296,858,534,827,628,530,496,329,220,096 281,474,976,710,656
2001::/17 2001:: 2001:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,596,148,429,267,413,814,265,248,164,610,048 140,737,488,355,328
2001::/18 2001:: 2001:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024 70,368,744,177,664
2001::/19 2001:: 2001:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 649,037,107,316,853,453,566,312,041,152,512 35,184,372,088,832
2001::/20 2001:: 2001:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 17,592,186,044,416
2001::/21 2001:: 2001:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 162,259,276,829,213,363,391,578,010,288,128 8,796,093,022,208
2001::/22 2001:: 2001:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 81,129,638,414,606,681,695,789,005,144,064 4,398,046,511,104
2001::/23 2001:: 2001:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 40,564,819,207,303,340,847,894,502,572,032 2,199,023,255,552
2001::/24 2001:: 2001:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 1,099,511,627,776
2001::/25 2001:: 2001:007f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 549,755,813,888
2001::/26 2001:: 2001:003f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 274,877,906,944
2001::/27 2001:: 2001:001f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 137,438,953,472
2001::/28 2001:: 2001:000f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 68,719,476,736
2001::/29 2001:: 2001:0007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 34,359,738,368
2001::/30 2001:: 2001:0003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 17,179,869,184
2001::/31 2001:: 2001:0001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 8,589,934,592
2001:db8::/32 2001:db8:: 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 4,294,967,296
2001:db8::/33 2001:db8:: 2001:db8:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 2,147,483,648
2001:db8::/34 2001:db8:: 2001:db8:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 1,073,741,824
2001:db8::/35 2001:db8:: 2001:db8:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 536,870,912
2001:db8::/36 2001:db8:: 2001:db8:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 268,435,456
2001:db8::/37 2001:db8:: 2001:db8:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 134,217,728
2001:db8::/38 2001:db8:: 2001:db8:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 67,108,874
2001:db8::/39 2001:db8:: 2001:db8:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 618,970,019,642,690,137,449,562,112 35,554,432
2001:db8::/40 2001:db8:: 2001:db8:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 309,485,009,821,345,068,724,781,056 16,777,216
2001:db8::/41 2001:db8:: 2001:db8:007f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 154,742,504,910,672,534,362,390,528 8,388,608
2001:db8::/42 2001:db8:: 2001:db8:003f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 77,371,252,455,336,267,181,195,264 4,194,304
2001:db8::/43 2001:db8:: 2001:db8:001f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 38,685,626,227,668,133,590,597,632 2,097,152
2001:db8::/44 2001:db8:: 2001:db8:000f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 19,342,813,113,834,066,795,298,816 1,048,576
2001:db8::/45 2001:db8:: 2001:db8:0007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,671,406,556,917,033,397,649,408 524,288
2001:db8::/46 2001:db8:: 2001:db8:0003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 4,835,703,278,458,516,698,824,704 262,144
2001:db8::/47 2001:db8:: 2001:db8:0001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,417,851,639,229,258,349,412,352 131,072
2001:db8::/48 2001:db8:: 2001:db8:0000:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 65,536
2001:db8::/49 2001:db8:: 2001:db8:0000:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff 604,462,909,807,314,587,353,088 32,768
2001:db8::/50 2001:db8:: 2001:db8:0000:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff 302,231,454,903,657,293,676,544 16,384
2001:db8::/51 2001:db8:: 2001:db8:0000:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff 151,115,727,451,828,646,838,272 8,192
2001:db8::/52 2001:db8:: 2001:db8:0000:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff 75,557,863,725,914,323,419,136 4,096
2001:db8::/53 2001:db8:: 2001:db8:0000:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff 37,778,931,862,957,161,709,568 2,048
2001:db8::/54 2001:db8:: 2001:db8:0000:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff 18,889,465,931,478,580,854,784 1,024
2001:db8::/55 2001:db8:: 2001:db8:0000:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,444,732,965,739,290,427,392 512
2001:db8::/56 2001:db8:: 2001:db8:0000:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff 4,722,366,482,869,645,213,696 256
2001:db8::/57 2001:db8:: 2001:db8:0000:007f:ffff:ffff:ffff:ffff 2,361,183,241,434,822,606,848 128
2001:db8::/58 2001:db8:: 2001:db8:0000:003f:ffff:ffff:ffff:ffff 1,180,591,620,717,411,303,424 64
2001:db8::/59 2001:db8:: 2001:db8:0000:001f:ffff:ffff:ffff:ffff 590,295,810,358,705,651,712 32
2001:db8::/60 2001:db8:: 2001:db8:0000:000f:ffff:ffff:ffff:ffff 295,147,905,179,352,825,856 16
2001:db8::/61 2001:db8:: 2001:db8:0000:0007:ffff:ffff:ffff:ffff 147,573,952,589,676,412,928 8
2001:db8::/62 2001:db8:: 2001:db8:0000:0003:ffff:ffff:ffff:ffff 73,786,976,294,838,206,464 4
2001:db8::/63 2001:db8:: 2001:db8:0000:0001:ffff:ffff:ffff:ffff 36,893,488,147,419,103,232 2
2001:db8::/64 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff 18,446,744,073,709,551,616 1
2001:db8::/65 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff 9,223,372,036,854,775,808 -
2001:db8::/66 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:3fff:ffff:ffff:ffff 4,611,686,018,427,387,904
2001:db8::/67 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:1fff:ffff:ffff:ffff 2,305,843,009,213,693,952
2001:db8::/68 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0fff:ffff:ffff:ffff 1,152,921,504,606,846,976
2001:db8::/69 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:07ff:ffff:ffff:ffff 576,460,752,303,423,488
2001:db8::/70 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:03ff:ffff:ffff:ffff 288,230,376,151,711,744
2001:db8::/71 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:01ff:ffff:ffff:ffff 144,115,188,075,855,872
2001:db8::/72 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:00ff:ffff:ffff:ffff 72,057,594,037,927,936
2001:db8::/73 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:007f:ffff:ffff:ffff 36,028,797,018,963,968
2001:db8::/74 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:003f:ffff:ffff:ffff 18,014,398,509,481,984
2001:db8::/75 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:001f:ffff:ffff:ffff 9,007,199,254,740,992
2001:db8::/76 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:000f:ffff:ffff:ffff 4,503,599,627,370,496
2001:db8::/77 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0007:ffff:ffff:ffff 2,251,799,813,685,248
2001:db8::/78 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0003:ffff:ffff:ffff 1,125,899,906,842,624
2001:db8::/79 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0001:ffff:ffff:ffff 562,949,953,421,312
2001:db8::/80 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:ffff:ffff:ffff 281,474,976,710,656
2001:db8::/81 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:7fff:ffff:ffff 140,737,488,355,328
2001:db8::/82 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:3fff:ffff:ffff 70,368,744,177,664
2001:db8::/83 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:1fff:ffff:ffff 35,184,372,088,832
2001:db8::/84 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0fff:ffff:ffff 17,592,186,044,416
2001:db8::/85 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:07ff:ffff:ffff 8,796,093,022,208
2001:db8::/86 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:03ff:ffff:ffff 4,398,046,511,104
2001:db8::/87 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:01ff:ffff:ffff 2,199,023,255,552
2001:db8::/88 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:00ff:ffff:ffff 1,099,511,627,776
2001:db8::/89 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:007f:ffff:ffff 549,755,813,888
2001:db8::/90 2001:dbi:: 2001:db8:0000:0000:0000:003f:ffff:ffff 274,877,906,944
2001:db8::/91 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:001f:ffff:ffff 137,438,953,472
2001:db8::/92 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:000f:ffff:ffff 68,719,476,736
2001:db8::/93 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0007:ffff:ffff 34,359,738,368
2001:db8::/94 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0003:ffff:ffff 17,179,869,184
2001:db8::/95 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0001:ffff:ffff 8,589,934,592
2001:db8::/96 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:ffff:ffff 4,294,967,296
2001:db8::/97 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:7fff:ffff 2,147,483,648
2001:db8::/98 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:3fff:ffff 1,073,741,824
2001:db8::/99 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:1fff:ffff 536,870,912
2001:db8::/100 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0fff:ffff 268,435,456
2001:db8::/101 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:07ff:ffff 134,217,728
2001:db8::/102 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:03ff:ffff 67,108,864
2001:db8::/103 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:01ff:ffff 33,554,432
2001:db8::/104 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:00ff:ffff 16,777,216
2001:db8::/105 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:007f:ffff 8,388,608
2001:db8::/106 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:003f:ffff 4,194,304
2001:db8::/107 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:001f:ffff 2,097,152
2001:db8::/108 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:000f:ffff 1,048,576
2001:db8::/109 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0007:ffff 524,288
2001:db8::/110 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0003:ffff 262,144
2001:db8::/111 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0001:ffff 131,072
2001:db8::/112 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:ffff 65,536
2001:db8::/113 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:7fff 32,768
2001:db8::/114 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:3fff 16,384
2001:db8::/115 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:1fff 8,192
2001:db8::/116 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0fff 4,096
2001:db8::/117 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:07ff 2,048
2001:db8::/118 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:03ff 1,024
2001:db8::/119 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:01ff 512
2001:db8::/120 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:00ff 256
2001:db8::/121 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:007f 128
2001:db8::/122 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:003f 64
2001:db8::/123 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:001f 32
2001:db8::/124 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:000f 16
2001:db8::/125 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0007 8
2001:db8::/126 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0003 4
2001:db8::/127 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 2
2001:db8::/128 2001:db8:: 2001:db8:: 1 -
Advertisement