Gamepedia Yardım Viki
Advertisement
AA # Kanonik ad Yerelleştirilmiş ad
-2 Media Ortam
-1 Special Özel
0 (Main)
1 Talk Tartışma
2 User Kullanıcı
3 User talk Kullanıcı mesaj
4 Project Gamepedia Yardım Viki
5 Project talk Gamepedia Yardım Viki tartışma
6 File Dosya
7 File talk Dosya tartışma
8 MediaWiki MediaWiki
9 MediaWiki talk MediaWiki tartışma
10 Template Şablon
11 Template talk Şablon tartışma
12 Help Yardım
13 Help talk Yardım tartışma
14 Category Kategori
15 Category talk Kategori tartışma

MediaWiki vikideki sayfalar, sayfaların amacı arasında yüksek düzeyde ayrım yapan "ad alanları" olarak adlandırılan koleksiyonlarda gruplandırılmıştır. Belirli ad alanlarındaki sayfalar da özel özelliklere sahip olabilir veya diğer sayfalarla etkileşime girdiklerinde farklı davranabilirler.

Ad alanları sayfa adlarında "ad alanı:" ile önek kullanılarak sayfa başlıklarında belirtildiğinden, bu sayfanın başlığında (<:"öneki ("Ad alanları") bu sayfanın ad alanında olduğunu gösterir. Her ad alanı, çevrilebilen ve bazı takma adlara sahip olabilen bir sayı ve adla tanımlanır.

Adının önüne bir ad alanı eklenmemiş bir sayfa ana alanı 'da bulunur. Bununla birlikte, iki nokta üst üste ve öneklerin bir ad alanını göstermeden olmadan sayfa başlıklarında da görünebileceğini unutmayın: Foo: Ad alanları, "Foo" ad alanı mevcut olmadığından ana alanda bulunan bir sayfadır. Benzer şekilde :Önrke:Ad alanları "" ad alanında.

Standart ad alanları[]

Standart MediaWiki yüklemesinde, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik içerebilen on altı ad alanı vardır; MediaWiki yazılımı tarafından 'anında' oluşturulan sayfalar içeren iki özel ad alanı da vardır. Standart ad alanları çiftler halinde düzenlenir ve her çift bir "konu ad alanı" ve "tartışma ad alanı" içerir. Ad alanları sıfırdan numaralandırılır, böylece tüm konu ad alanlarının çift dizinleri ve tüm konuşma ad alanlarının tek endeksleri olur.

Ortam[]

Bu ad alanı, medya dosyalarına doğrudan bağlantı için kullanılır: Ortam:Wiki.png bağlantısı, Dosya:Wiki.png olan resim açıklama sayfası yerine yalnızca resme bağlantı verir.

Özel[]

Bu ad alanı, özel sayfalar, MediaWiki tarafından "istek üzerine" oluşturulan ve doğrudan düzenlenemeyen raporları ve arayüzleri gruplandırmak için kullanılır. MediaWiki yazılımını değiştirmek veya genişletmek dışında bu ad alanında sayfa oluşturmak mümkün değildir.

(Ana)[]

Öneki iki nokta üst üste ile ayrılmış olmayan ad alanı. Genellikle "ana ad alanı" veya "ana alan" olarak adlandırılır. Bu ad alanı genellikle bir vikideki içerik sayfalarının büyük kısmını içerir. Bu ad alanının genellikle özel bir özelliği yoktur.

Tartışma[]

"Tartışma" ad alanı, ana alana bağlı tartışma ad alanıdır. Özel bir özelliği yoktur.

Kullanıcı[]

Her kullanıcının Kullanıcı ad alanında düzenleme geçmişlerinden, izleme listelerinden, son değişikliklerden vb. bağlantılı bir sayfası vardır; bireysel bir kullanıcının benzersiz bir şekilde tanımlandığı her yerde. Bu sayfa ve alt sayfaları, kullanıcılar tarafından kendileri hakkında bilgi kaydetmek veya yeni içeriği test etmek ve taslak hazırlamak için kullanılabilir. Sayfa formunun "Kullanıcı:KullanıcıAdı/Örnek.js" veya "Kullanıcı:KullanıcıAdı/Örnek.css" yalnızca kullanıcının kendisi tarafından veya Viki muhafızlar ve hizmetlilere tarafından düzenlenebilir.

Kullanıcı mesaj[]

Bu ad alanı, Kullanıcı ad alanıyla ilişkili konuşma alanıdır. Bu ad alanındaki sayfalar çoğunlukla belirli kullanıcılara mesaj bırakmak veya ilgilerini çekebilecek tartışmalar hakkında bilgi vermek için kullanılır. Bunu kolaylaştırmak için bir sayfa Kullanıcı mesaj:Örnek düzenlendiğinde "Örnek" kullanıcısına bildirim gönderilir.

Gamepedia Yardım Viki[]

Bu ad alanı normalde vikinin işleyişi ve geliştirilmesi ile ilgili meta-tartışmalar için kullanılır. Özel bir özelliği yoktur.

Gamepedia Yardım Viki tartışma[]

Bu, normal olarak ilişkili konu sayfalarıyla ilgili tartışmalar için kullanılan bir tartışma ad alanıdır. Özel bir özelliği yoktur.

Dosya[]

Wiki.png

Dosya ad alanı, Ortam ad alanı üzerinden erişilen görüntüler, videolar, ses dosyaları ve diğer ortamlar için meta verileri depolamak için kullanılır. Her dosya, Dosya ad alanında, genellikle lisans verilerini tutmak için kullanılan karşılık gelen bir sayfaya sahiptir. Doğrudan bu ad alanındaki bir sayfaya bağlamak, bunun yerine sayfadaki medya dosyasını satır içi olarak içerir: [[Dosya:Wiki.png|right]] sağdaki görüntüyü üretir. Bu bağlantı sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için resimler sayfasına bakın. Dosya sayfasına dahili bağlantı oluşturmak için ad alanının önüne iki nokta üst üste eklemeniz gerekir: [[:Dosya:Wiki.png|right]], Dosya:Wiki.png üretir. Standart MediaWiki kurulumunda Dosya ad alanı için "Resim" takma adı var - Ad alanı takma adları bölümüne bakın. Medya dosyalarını doğrudan bağlamak için, açıklama sayfasını atlayarak, Medya ad alanı bölümüne bakın.

Dosya tartışma[]

Bu normalde ilişkili medya dosyalarıyla ilgili tartışmalar için kullanılan bir tartışma ad alanıdır. Özel bir özelliği yoktur.

MediaWiki[]

MediaWiki ad alanı sistem mesajlarını ve diğer önemli içerikleri tutmak için kullanılır. Örneğin, varsayılan "Vektör" kaplamasındaki MediaWiki:Edit (veya MediaWiki:Vector-view-edit sayfası, doldurulan metni içeriyor her sayfanın üst kısmındaki "Düzenle" sekmesine tıklayın. Bu sayfa varsa, "Düzenle" olan varsayılan içeriği geçersiz kılar. Benzer şekilde, MediaWiki: Common.css, her sayfa için tüm kullanıcılar için yüklenen CSS kodunu barındıran sistem iletisidir. Tüm ad alanının tamamen korunduğu ve yalnızca yöneticiler tarafından düzenlenebileceği özel bir özelliğe sahiptir.

MediaWiki tartışma[]

Bu normalde ilişkili sistem mesajlarıyla ilgili tartışmalar için kullanılan bir tartışma ad alanıdır. Özel bir özelliği yoktur.

Şablon[]

Şablon ad alanı, şablonlar, metin blokları veya vikikodları diğer birkaç sayfaya aktarılması amaçlanan tutamak için kullanılır. Bunu kolaylaştırmak için, eklentiler için varsayılan ad alanı olması özel özelliğine sahiptir: vikikodu {{Örnek}}, {{Şablon:Örnek}} eşittir.

Şablon tartışma[]

This is a talk namespace that is normally used for discussions related to the associated template pages. It has no special properties.

Yardım[]

Yardım ad alanı genellikle yardım dosyalarını, talimatları ve "nasıl yapılır" kılavuzlarını tutmak için kullanılır. Özel bir özelliği yoktur.

Yardım tartışma[]

Bu, normalde ilişkili yardım sayfaları ile ilgili tartışmalar için kullanılan bir tartışma ad alanıdır. Özel bir özelliği yoktur.

Kategori[]

Kategori ad alanı, kategoriler, diğer sayfaların dinamik listelerini içerir. Bunu kolaylaştırmak için, doğrudan bir kategori sayfasına bağlamak satır içi bir bağlantı oluşturmaz, bunun yerine sayfayı ilişkili kategori sayfasına dahil eder. Bu yüzden kod [[Kategori:Yardım]] sayfanın altında ("$1 kategori" işaretli kutunun altında) bir kategori bağlantısı görünmesine neden olur. Bu bağlantıyı tıkladığınızda, kategori sayfasının görüldüğü kategori sayfasına yönlendirilirsiniz. Bir kategori sayfasına satır içi bağlantı oluşturmak için ad alanının önüne iki nokta üst üste eklemeniz gerekir: [[:Kategori:Yardım]], Kategori:Yardım üretir. Kategori bağlantısı sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için Kategoriler sayfasına bakın bakın.

Kategori tartışma[]

Bu, normalde ilişkili kategori sayfalarıyla ilgili tartışmalar için kullanılan bir tartışma ad alanıdır. Özel bir özelliği yoktur.

Yerelleştirme[]

Ad alanlarını yeniden adlandırma[]

Ad alanı adları, İngilizce dışındaki dillere çevrilebilir ve tek ad alanları, vikinin sistem yöneticileri tarafından ayarlandığı şekilde yeniden adlandırılabilir. Bu adlar 'yerelleştirilmiş' ad alanı adları olarak bilinir. Ancak, tüm ad alanlarında herhangi bir MediaWiki yüklemesinde çalışacak olan resim İngilizce adı olan 'kurallı bir ad' vardır. Bu nedenle, Kullanıcı:Örnek'i bağlantı vermek, viki Fransızca olup olmadığına (Utilisateur:Örnek yerelleştirilmiş adın nerede olacağı) kullanıcı foo kullanıcı sayfasını her zaman bulur, Rusça (:Участник:Örnek), veya Hintçe (:सदस्य:Örnek). Standart ad alanı adları, sağdaki tabloda bu viki üzerindeki yerelleştirilmiş adları ile birlikte verilir.

Ad alanı takma adları[]

Bazı vikilerde de takma adlar ad alanı vardır: yerel adlara da çözümlenecek alternatif adlar. Örneğin, bir viki "Ş"'yi Şablon için bir takma ad olarak tanımlayabilir, böylece Ş:Örnek yazmak Şablon:Örnek'i eşdeğerdir, birkaç karakter ve saniye kaydeder. Gerçek bir örnek, Türkçe Vikipedi, burada "VP", "Vikipedi" ad alanı olan Gamepedia Yardım Viki için bir takma addır. Varsayılan olarak, "Resim", Dosya için bir takma addır, bu yüzden [[Resim:Wiki.png]], [[Dosya:Wiki.png]] eşittir.

Özel ad alanları[]

Daha fazla bilgi için mw:Manual:Using custom namespaces sayfasına bakın.

Bazı vikiler, içeriklerini bu standart ad alanı kümesine sığmayacak şekilde düzenlemek isteyebilir. Bir wiki bunu kolaylaştırmak için ek ad alanları tanımlayabilir; bu ad alanları tam olarak normal ad alanları gibi davranır ve genellikle 100'den büyük veya 100'e eşit indekslere sahiptir. Bu özel ad alanlarının genellikle özel bir özelliği yoktur.

Ad alanlarını belirleme[]

Belirli bir sayfanın ad alanının tanımlanmasının birkaç yolu vardır:

Sihirli kelimeler

Sihirli kelime {{NAMESPACE}}, sayfanın bulunduğu ad alanının değerini döndürür.

JavaScript

wgCanonicalNamespace JavaScript değişkeni tam ad alanı adını içerir. wgNamespaceNumber değişkeni, ad alanının sayısal dizinini içerir.

CSS

HTML sayfası çıkşının <body> etiketine, ad alanına göre değişen iki CSS sınıfı verilir: Bir sınıf ns-#, burada #, ad alanının dizinidir, ve ns-XXX, burada XXX, herkes için "subject" konu ad alanları, "special" Özel ad alanındaki sayfalar için, ve "talk" için tartışma ad alanları. Bu nedenle, aşağıdaki gibi CSS kodu, bir nesnenin ad alanına göre görünümünü değiştirmek için kullanılabilir:

.ns-subject a 
{  /* Neredeyse konu sayfalarındaki tüm bağlantılar yeşil olur. */
  color: #00FF00;
}
.ns-talk a 
{   /* Tartışma sayfalarındaki bağlantılar mavi olmalıdır. */
  color: #0000FF;
}
.ns-3 a 
{     /* and links on user talk pages to be red */
  color: #FF0000;
}
API

Bu vikide kullanılan tüm ad alanlarının tam listesini API'den alabilirsiniz:

https://www.mediawiki.org/w/api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces

Ayrıca bakınız[]

Advertisement