Advertisement

Özel sayfalar, viki yazılımı tarafından talep üzerine oluşturulan sayfalardır. Kendi ad alanı Özel: içinde bulunurlar ve diğer sayfalar gibi doğrudan düzenlenemezler.

Bazı özel sayfalar kullanıcıya tercihler göre değişir, ör. bir kullanıcının izleme listesi üzerinde görüntülenen başlıkların sayısı.

Özel sayfaların listesi

Özel:ÖzelSayfalar bağlantısını tıkladığınızda sizi bir vikideki tüm özel sayfaların bir listesine yönlendirirsiniz. Böyle bir bağlantıya genellikle sol paneldeki araç kutusundan erişilebilir.

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.