Gamepedia Help Wiki
Advertisement

Artykuł wymaga ogólnego dopracowania.
Możesz pomóc! Podstrona dyskusji może zawierać przydatne wskazówki.

Powód: "Przetłumaczyć fragment, poprawić składnie, spolszczyć"

Sposób w jaki „uprawnienia” działają na różnych wiki jest różny, lecz domyślna instalacja oprogramowania MediaWiki posiada grupy administrator oraz biurokrata, na wiki istnieje dodatkowo jeszcze jedno uprawnienie: Wiki Guardian (Opiekun wiki). Szczegółowa lista uprawnień jakie posiada każda z grup znajduje się na stronie Special:ListGroupRights.

„Nie ma uprawnień”[]

Wiki są zazwyczaj stworzone do łatwej edycji dla każdego. To oznacza że każdy może edytować wiki, w wielu przypadkach nawet bez uprzedniej rejestracji. Jest to możliwe jedynie z unikalnym podejściem "lekkich zabezpieczeń". Dzięki łatwym funkcjom monitoringu każdej zmiany na wiki, i możliwości szybkiego wycofania każdej zmiany, wiki nie musi być tak restrykcyjna.

Nie ma szczególnych uprawnień. Każdy jest administratorem. Nie potrzebujesz uprawnień ani zezwolenia do edycji, śmiało edytuj!

...przynajmniej w teorii. W praktyce nic nie jest doskonałe, na wiki pojawiają się złośliwe edycje, z tego powodu oprogramowanie MediaWiki oferuje różne narzędzia by im przeciwdziałać.

Administratorzy i opiekuni wiki[]

Domyślnie, oprogramowanie MedaWiki posiada grupę uprawnień o nazwie 'Administrator' (dawniej znana jako sysop, lecz stara nazwa nadal jest używana w kodzie źródłowym oprogramowania). Na Gamepedii, istnieje również druga grupa administratorów wiki zwana Wiki Guardian (opiekun wiki). Główną rolą administracji jest działanie w taki sposób, aby reszta użytkowników nie zauważyła ich pracy. Każdy użytkownik może edytować strony. Administratorzy i opiekuni wiki posiadają swoje uprawnienia aby mogli rozwiązywać konflikty, przeprowadzać większe prace konserwacyjne oraz przeciwdziałać wandalizmom.

Kto jest administratorem i opiekunem wiki?[]

Możesz sprawdzić kto jest administratorem wiki pod tym linkiem - Special:ListAllUsers.

Możesz sprawdzić kto jest opiekunem wiki pod tym linkiem - Special:ListAllUsers.

Co dokładnie administratorzy i opiekuni wiki mogą robić?[]

Administracja w postaci tych dwóch grup użytkowników ma parę dodatkowych uprawnień. Główne uprawnienia administracji to:

Zabezpieczanie i odbezpieczanie stron, edycja zabezpieczonych stron
'Zabezpieczenie' strony całkowicie uniemożliwia edycję strony innym użytkownikom. Istnieje parę powodów dlaczego zabezpieczanie stron ma sens. Więcej informacji na temat zabezpieczonych stron znajduje się w artykule Zabezpieczone strony.
Usuwanie i odtwarzanie stron.
Strona może zostać częściowo usunięta, nie będzie ona (i jej historia) widoczna dla normalnych użytkowników. Jej zawartość może być jednak widoczna i przywrócona przez czlonka administracji. Więcej na ten temat znajduje się w artykule Usuwanie strony. Informacje na ten temat przydatne administracji można znaleźć w artykule Usuwanie i odtwarzanie.
Blokowanie użytkownika, adresu IP oraz ich odblokowywanie.
Użytkownicy mogą zostać zablokowani. To dobry sposób na pozbycie się wandali. Użytkownicy są rozpoznawani po ich nazwie użytkownika lub adresie IP. Mogą zostać zablokowani na zawsze lub tylko na jakiś czas. Więcej informacji dostępnych w artykule Blokowanie użytkowników.
Sprawdzanie edycji oraz widzenie sprawdzonych edycji.
To sposób na koordynację z resztą administracji że dana edycja została sprawdzona przez zaufanego użytkownika, i nie wymaga ponownego sprawdzenia. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej odwiedź Sprawdzanie edycji.
Edycja przestrzeni nazw MediaWiki
To możliwość edycji przestrzeni nazw MediaWiki, pozwala to na zmianę wyglądu strony czy tłumaczenie jej zawartości.

Biurokraci[]

Innym poziomem zabezpieczeń domyślnie dostępnym w oprogramowaniu MediaWiki, jest grupa 'biurokrata'. Dawniej, jedynie założyciel wiki posiadał prawa biurokraty. Na Gamepedii jest to rzadka rola przyznawana przez menedżerów wiki najbardziej zaufanym użytkownikom w celu opieki nad wiki. Tacy użytkownicy muszą mieć historię podejmowania dobrych decyzji administratorskich oraz uzyskać konsensus od reszty administracji za nadaniem tych uprawnień.

Główną rzeczą jaką mogą zrobić biurokraci, czego nie mogą zrobić administratorzy, to nadawanie użytkownikom uprawnień administratora lub opiekuna wiki (lub degradowanie uprawnień uprzywilejowanych użytkowników). Innym uprawnieniem, które posiadają biurokraci jest RevisionDelete, które pozwala na ukrywanie zmian. Więcej informacji znajduje się w sekcji Przyznawanie uprawnień.

Przyznawanie uprawnień[]

"Przyznawanie uprawnień" oznacza przyznawanie dodatkowych uprawnień w oprogramowaniu wiki (lub ich odbieranie). Robi się to przez stronę specjalną Special:UserRights. Dodaje się w ten sposób użytkowników do odpowiednich grup. Naleźy pamiętać że samo przyznawanie uprawnień wymaga odpowiedniego uprawnienia!

Przyznawanie uprawnień biurokraty oraz administratora[]

Przyznawanie uprawnień za pomocą Specjalna:Uprawnienia

Specjalna:Uprawnienia (jeżeli posiadasz do niej dostęp) pozwala na dodawanie użytkowników do grup. Standardowym działaniem jest dodanie użytkownika do grupy 'sysop'. Da to użytkownikowi uprawnienia do usuwania stron, blokowaniu użytkowników i innych. Zostało to omówione w poprzedniej sekcji.

Oczywistością jest, że specjalne uprawnienia daje się użytkownikom którym ufasz. Ufasz danemu użytkownikowi że nie będzie działał szkodliwie na rzecz wiki, jak i jest kompetentny z oprogramowaniem wiki oraz z podejściem do jej społeczności. Użytkownicy chcący otrzymać uprawnienie administratora powinni uważnie przeczytać tę, jak i wiele innych stron znajdujących się na tej wiki. Warto jednak przypomnieć, że działania administratora są prawie w całości możliwe do wycofania przez resztę administracji. Więc dobrym pomysłem może być rozdanie tych dodatkowych uprawnień paru użytkownikom w celu:

  • Rozdzielenia natężenia codziennych operacji administratorskich takich jak blokowanie wandali czy usuwanie stron
  • Zwiększenia demokracji
  • Dania możliwości kompetentnym do tego użytkownikom, zmiany niedostępnych dla normalnych użytkowników części wiki
  • Wynagrodzenia aktywnych uczestników społeczności wiki

Procesy[]

Jeżeli wiki posiada wielu administratorów, może powstać potrzeba monitorowania i zarządzania ich działaniami. Na przykład jak zadecydować kiedy strona powinna być zabezpieczona a kiedy nie? Może nawet zajść potrzeba określenia zasad na podstawie kto powinien mieć uprawnienia administratora, a kto powinien mieć je zabrane. W celu zaradzenia takiej sytuacji można przydzielić paru użytkownikom uprawnienia 'biurokraty' (mniejsza grupa najbardziej zaufanych użytkowników), aby wspólnie zajmować się zarządzaniem dostępu do uprawnień administratora. Na niektórych większych wiki, użytkownicy głosują na tych, którzy powinni dostać uprawnienia administratorskie, a specjalnie powołany komitet rozstrzyga którym administratorom powinny być one zabrane za złamanie zasad. Jednakże takie procesy zachodzą jedynie w największych wiki, i nie są efektywne w mniejszych.

Inne grupy użytkowników[]

Bot
Boty to grupa użytkowników do której należą konta przeznaczone do wykonywania automatycznych zadań. Ich edycje nie są domyślnie wyświetlane na Specjalna:Ostatnie zmiany.
Cursebot
Użytkownicy należący do tej grupy to boty personelu Gamepedii. Grupa ta jest podobna do grupy bot, jedynie ma uprawnienia grupy Curse.
Steward
Użytkownicy w grupie Steward mogą nakładać globalne blokady na Gamepedii.
Hydra staff (Gamepedia Staff)
Do grupy użytkowników hydra staff należy personel Gamepedii (w tym menadżerowie wiki).
Hydra admin (Hydra Admins)
Do grupy uźytkowników Hydra admin należy część personelu Gamepedii.
Global sysop (Global Administrators)
Do grupy użytkowników global sysop należy personel Gamepedii (w tym menadżerowie wiki).
Global bureaucrat (Global Bureaucrats)
Do grupy użytkowników global bureaucrat należy personel Gamepedii (w tym menadżerowie wiki).
Check user
Uprawnienia grupy check user słuźą do sprawdzania adresów IP użytkowników, w celu sprawdzenia czy nie łamią oni zasad przez omijanie blokad czy posiadanie wielu kont użytkowników. Przydzielanie użytkowników do tej grupy jest bardzo rzadkie.
Widget editor
Edytor widżetów to grupa użytkowników dodana przez rozszerzenie Widgets. Pozwala na edycję przestrzeni nazw widżetów.

Zobacz również[]

Advertisement