Gamepedia Help Wiki
Advertisement
Hydra patrol.png

Sprawdzanie edycji to funkcja pozwalająca określonym użytkownikom oznaczać edycje jako "sprawdzone" lub "zaakceptowane". Domyślnie funkcję sprawdzania edycji mają użytkownicy z uprawnieniami administratora lub strażnika wiki.

Funkcja ta jest przydatna przy przeglądaniu ostatnich zmian w celu oznaczania stron niewymagających dalszego sprawdzania. Pozwala to zaoszczędzić czas innym użytkownikom, sprawdzającym ostatnie zmiany, gdyż nie muszą oni sprawdzać wtedy edycji już sprawdzonych.

Oznaczanie zmian jako sprawdzonych

W celu oznaczenia zmiany jako sprawdzoną należy
  1. Wejdź na Specjalna:Ostatnie zmiany
    Zmiany, które nie zostały sprawdzone są oznaczone czerwonym wykrzyknikiem (!)
  2. Naciśnij linku pokazującego zmiany (różn.), który znajduje się przy edycji
  3. Aby oznaczyć edycję jako sprawdzoną, użyj linku oznacz edycję jako „sprawdzoną”

Ukrywanie sprawdzonych zmian z ostatnich zmian

Sprawdzone zmiany mogą zostać łatwo ukryte poprzez dodanie &hidepatrolled=1 do linku w następującej formie:

https://help.fandom.com/pl/wiki/Specjalna:Ostatnie_zmiany?hidepatrolled=1

Dostosowywanie znacznika

Formatowanie znacznika niesprawdzonej edycji może zostać zmienione z użyciem CSS. Wykrzyknik na ostatnich zmianach może zostać zmieniony z użyciem klasy span.unpatrolled.

Zobacz również

  • Ogólna definicja funkcji sprawdzania edycji
Advertisement