Błąd uprawnień

Nie masz uprawnień do edit streamer information z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Administratorzy.