Gamepedia Help Wiki
Advertisement

Ta seria poradników ma na celu pokazanie stylu oraz sposobu pisania artykułów na Gamepedii, omówienie czym jest Gamepedia oraz przedstawienie zasad i praw nią rządzących. Ten zestaw poradników jest bardzo uproszczony, nie opisuje szczegółów. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na tematy omówione w poradnikach, możesz zajrzeć do dodatkowych linków wyjaśniających podane tematy w szczegółach. Dla ułatwienia, możesz je otwierać w osobnych kartach przeglądarki.

Jako nowy współtwórca możesz czuć się trochę przytłoczony wielkością Gamepedii. Ale nie przejmuj się gdy czegoś nie wiesz, przy edytowaniu potrzebny jest tylko zdrowy rozsądek, wiedza jest zdobywana z czasem. Na początku, zalecane jest skupienie się na jednej wiki. Przy edytowaniu, tworzeniu i przeglądaniu artykułów ważne jest pamiętanie jednej zasady, rób to śmiało! Wiki na Gamepedii są technicznie niemożliwe do zepsucia, cały system wiki opiera się na łatwej naprawie wszelkich niepożądanych zmian. Pomimo że istnieje wiele zaleceń i wytycznych dotyczących edycji Gamepedii, perfekcja nie jest wymagana, gdyż wiki na Gamepedii są cały czas poprawiane i ulepszane. Kolaboracyjne edytowanie oznacza to że nawet słabo napisany szkic artykułu po czasie i wysiłku wielu osób może stać się wzorowym artykułem.

Celem artykułu na Gamepedii jest utworzenie obszernego oraz neutralnie napisanego podsumowania na temat gry komputerowej. Ponieważ Gamepedia może być edytowana przez każdego, wymagane jest aby każda informacja była możliwa do zweryfikowania, najlepiej w samej grze. W najlepszym przypadku wszystkie informacje na wiki powinny mieć poprawny przypis kierujący do weryfikowalnego oraz zaufanego źródła. Aczkolwiek dodawanie informacji bez podania źródła jest również dopuszczalne dopóki owe informacje są prawdziwe. Przy pisaniu artykułów, ważne jest aby były one napisane w języku literackim. Zamiast artykułów napisanych w stylu esejów, mających opinię, artykuły na Gamepedii powinny zawierać same „suche fakty”.

Nie istnieją na Gamepedii twarde zasady wyryte w kamieniu, aczkolwiek istnieją wytyczne i zasady stworzone przez społeczności o tym jak należy obchodzić się z wkładem na wiki, w jaki sposób rozwiązywać konflikty oraz jakie są cele wiki. Obowiązują ogólne normy społecznościowe. Społeczność Gamepedii składa się z ludzi pochodzących z wielu różnych krajów i kultur, z różnymi poglądami, opiniami, perspektywami oraz doświadczeniem, czasami bardzo różnorodnymi. Wszyscy twórcy powinni traktować siebie nawzajem z należytym szacunkiem, pracując wspólnie, unikając zachowania uznawanego za niemiłe, destrukcyjne czy nieszczere.

Kontynuuj poradnik z artykułem o tym jak edytować artykuły
Advertisement