Gamepedia Help Wiki
Advertisement

Opiekun wiki to specjalny status przyznany użytkownikowi, który skorzystał z możliwości Przejęcia Wiki. Opiekun posiada uprawnienia administratora i z reguły przyznawany jest w przypadku, gdy wiki znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, lub była nieaktywna przez dłuższy czas.

O ile administratorzy są użytkownikami którzy otrzymali uprawnienia w celu lepszego utrzymywania wiki w dobrym stanie, opiekunowie mają także za zadanie rekrutowanie nowych użytkowników ze społeczności graczy, aktywne uczestnictwo w forach, a także mediach społecznych. Opiekun to lider, zakładający, rozwijający, oraz dbający o rozwój wiki. Oczywiście, opiekun powinien także dałać przykład poprzez aktywny wkład w tworzenie zawartości wiki, tworząc artykuły na temat zawartości gry, i pomagając znaleźć odpowiedni głos i styl dla wiki.

Poza tymi róznicami, opiekuni są identyczni z administratorami.

Podstawowe uprawnienia

 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Czyszczenie komentarzy na profilach użytkowników (profile-purgecomments)
 • Delete achievements (delete_achievements)
 • Dostęp do menadżera czcionek (font_manager)
 • Edit achievements (edit_achievements)
 • Edit meta style local achievements (edit_meta_achievements)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Manually award or unaward achievements (award_achievements)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Perform administrator tasks on achievements (achievement_admin)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Restore deleted achievements (restore_achievements)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • View user wiki points history (wiki_points_admin)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyświetlanie karty i strony „Wygeneruj strony” (generatepages)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • ⧼right-globalblock⧽ (globalblock)
 • ⧼right-replacetext⧽ (replacetext)
 • ⧼right-search_log⧽ (search_log)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)

From non-default extensions

Cargo

 • Delete a Cargo table (deletecargodata)
 • Recreate data contained in Cargo tables (recreatecargodata)

DPL

 • Masowe aktualizowanie stron używających DPL (dpl_param_update_rules)
 • Masowe usuwanie stron używających DPL (dpl_param_delete_rules)

PDFEmbed

 • Embed PDFs into pages (embed_pdf)

SpriteSheet

 • Rollback spritesheet changes from the change log (spritesheet_rollback)

Streamer

Translate

 • Edycja z użyciem interfejsu tłumaczeń (translate)
 • Importowanie tłumaczeń wykonanych offline (translate-import)
 • Oznaczanie wersji stron do przetłumaczenia (pagetranslation)
 • Przeglądanie tłumaczeń (translate-messagereview)
 • Zarządzanie grupami komunikatów (translate-manage)
 • Zmiana status przepływu pracy dla grup komunikatów (translate-groupreview)

WebChat

 • ⧼right-webchat⧽ (webchat)

Widgets

 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Szablon:Ns:widget (editwidgets)

Zobacz także[]

Advertisement