Gamepedia Help Wiki
Advertisement

Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc Gamepedia Help Wiki rozwijając go.

Administratorzy globalni to grupa użytkowników posiadająca uprawnienia administratora oraz parę innych takich jak checkuser, na wszystkich wiki Gamepedii. Do tej grupy należy jedynie personel Gamepedii oraz zespół pracujący nad Hydrą.

Podstawowe uprawnienia

 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • ⧼right-abusefilter-private⧽ (abusefilter-private)
 • ⧼right-admin_user_assign⧽ (admin_user_assign)
 • ⧼right-admin_user_delete⧽ (admin_user_delete)
 • ⧼right-admin_user_merge⧽ (admin_user_merge)
 • ⧼right-admin_user_rename⧽ (admin_user_rename)
 • ⧼right-admin_user_sync⧽ (admin_user_sync)
 • ⧼right-globalblock⧽ (globalblock)
 • ⧼right-skincategories⧽ (skincategories)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)

From non-default extensions

Translate

 • Edycja z użyciem interfejsu tłumaczeń (translate)
 • Importowanie tłumaczeń wykonanych offline (translate-import)
 • Oznaczanie wersji stron do przetłumaczenia (pagetranslation)
 • Przeglądanie tłumaczeń (translate-messagereview)
 • Zarządzanie grupami komunikatów (translate-manage)
 • Zmiana status przepływu pracy dla grup komunikatów (translate-groupreview)
Advertisement