Advertisement
Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc Gamepedia Help Wiki rozwijając go.

CheckUserzy to użytkownicy posiadający dodatkowe uprawnienia, umożliwiające im sprawdzanie adresów IP innych użytkowników, np. w celu zablokowania użytkownika nadużywającego wielu pacynek bądź dokonującego wandalizmu na wielu wiki w obrębie całej Gamepedii.

Podstawowe uprawnienia

  • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
  • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)