Gamepedia Help Wiki
Advertisement
Robot.png

Bot to program, który wykonuje automatycznie zaprogramowane prace. Zwykle boty używane są do wykonywania powtarzających się prac konserwacyjnych, których ilość i charakterystyka powoduje że nie są one wykonywane manualnie przez użytkowników.

Tworzenie i używanie botów zwykle jest poza możliwościami normalnych użytkowników, wymagana jest znajomość programowania, oraz musi być to skoordynowane z administracją.

Uprawnienia bota[]

Konta bota mogą zostać odpowiednio oznaczone jako bot uprawnieniem przez biurokratę lub personel Gamepedii. Domyślnie edycje botów są ukryte na ostatnich zmianach.

Struktura oraz interfejs tworzenia bota[]

Boty nie używają wiki przez normalny interfejs użytkownika. W tym celu MediaWiki posiada API (Application Programming Interface). API to protokół dla ustandaryzowanej komunikacji pomiędzy dwoma programami komputerowymi. Więcej informacji jest dostępne na stronie MediaWiki.

Boty mogą używać wielu struktur, jednymi z najbardziej popularnych są AutoWikiBrowser oraz PyWikipediaBot/pl. Niektórzy twórcy botów tworzą również własne struktury, dla zabawy lub z powodu limitacji obecnie występujących struktur.

Advertisement