Advertisement


Het opmaken van een Gamepedia artikel is iets anders dan schrijven in een standaard tekstverwerker of in Gamepedia's opt-in, alternatieve bewerkingsomgeving, VisualEditor. In plaats van een strikte WJZIWJK-aanpak ("Wat Je Ziet Is Wat Je Krijgt") gebruikt Gamepedia tekstcodes genaamd wiki-tags om bepaalde elementen van de pagina te maken (bijvoorbeeld koppen). Deze opmaaktaal staat bekend als wikitext (of wiki-markup) en is ontworpen voor eenvoudige bewerking. Zie de cheatsheet voor een snelle referentielijst van wikitext-codes. Gecompliceerde artikelen kunnen het best worden gemodelleerd naar de lay-out van een bestaand artikel met de juiste structuur en onderwerp.

Voor een downloadbare cheatsheet, zie Bestand:Wiki markup cheatsheet EN.pdf.

Vet en cursief

De meest gebruikte wiki-tags zijn vet en cursief. Bolding en italicizing worden gedaan door een woord of een zin met meerdere apostrofs te omringen ('):

Jij typt Jij krijgt
''cursief'' cursief
'''vetgedrukt''' vetgedrukt
'''''vet cursief''''' vet cursief

Op Gamepedia worden de namen van het onderwerp van een artikel geschreven in vet wanneer ze voor het eerst in het artikel worden genoemd. Het artikel Prestaties begint bijvoorbeeld:

Prestaties is een nieuwe functie op Gamepedia die is ontworpen om een gevoel van beloning en erkenning te bieden voor Gamepedia gebruikers die onze wiki's bewerken en ermee omgaan...

Cursief kan worden gebruikt voor de namen van boeken, films, albums en titels van computers of videogames. Als de eerste vermelding van het onderwerp van een artikel ook een boek of filmtitel is, wordt vet cursief gebruikt.

Koppen en subkoppen

Kopjes en subkoppen zijn een manier om een artikel te organiseren. Als een artikel verschillende onderwerpen bespreekt en meer dan een paar paragrafen aan elk artikel besteedt, kunt u het artikel leesbaarder maken door voor elk onderwerp een kop in te voegen - dat wil zeggen een sectie voor elk onderwerp maken.

U kunt ook secties binnen secties (d.w.z. subsecties) maken met behulp van subkoppen:

Dit is een tussenkopje

U maakt koppen rond de koptekst met verschillende '=' wiki-tags. Hoe meer '=' symbolen in de wiki-tag, des te meer genest de kop is:

Jij typt Jij krijgt
== Elizabeth II hoeden ==

Elizabeth II hoeden

=== Strohoeden ===

Als een artikel ten minste vier rubrieken heeft, wordt automatisch een inhoudsopgave gegenereerd. Probeer een kop te maken in uw Sandbox. Het wordt automatisch toegevoegd aan de inhoudsopgave van de pagina, ervan uitgaande dat er al drie andere bestaan.

Subscript en superscript

Om de subscript indeling te gebruiken typt u een openingscode <sub>vóór de tekst en een afsluitende</sub>tag erna. De tags voor superscript zijn <sup>en</sup>. Voorbeeld:

De code H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&minus;</sup>

weergeeft: H2SO4 → 2 H+ + SO42−

HTML

Wikitext bevat alle functies die vereist zijn om de opmaakconventies van Gamepedia te volgen. De formatteringsmogelijkheden zijn echter beperkt. Als u meer controle wilt hebben over de opmaak, zoals het gebruik van kleuren, tekst en alineastijlen en de paginalay-out, kunt u HTML gebruiken. HTML is de taal die wordt gebruikt voor het opmaken van webpagina's op internet. Het is krachtiger dan wikitext, maar het is ook complexer en moeilijker te gebruiken.

Editor werkbalken

De Gamepedia-editor heeft twee werkbalken met knoppen die helpen bij het gebruik van wiki-tags. Als u bijvoorbeeld een tekst vetgedrukt wilt typen in plaats van handmatig de ''' tags in te voeren, drukt u gewoon op de 'Vet knop en typ de tekst vetgedrukt direct in.

Verbeterde werkbalk: hoofdselecties
Icoon Functie Wat het laat zien tijdens het bewerken Wat het op de pagina laat zien
Editor Werkbalk.png
Editor toolbar bold.png Vetgedrukt '''Vetgedrukte tekst''' Vetgedrukte tekst
Editor toolbar italic.png Cursief ''Cursieve tekst'' Cursieve tekst
Editor toolbar link.png Interne of externe link [http://www.example.com link titel]
[[Link titel]]
link titel
Link titel
Editor toolbar image.png Voeg afbeelding in [[File:Example image.|thumbnail]]
Example image.png
Editor toolbar reference.png Voeg voetnoot toe <ref>Insert footnote text here</ref> [1]
Editor toolbar signature.png Teken opmerkingen
(met tijdstempel)
--~~~~ Username (talk) 05:38, 19 januari 2022 (UTC)
  1. Voeg voetnoottekst hier in
Ga door met de tutorial met Koppelen