Gamepedia Help Wiki
Advertisement

Administrators (aka Sysops) are trusted members of established wiki communities who have been granted additional permissions. These permissions include the ability to delete and undelete pages and images, rollback rights (undoing edits by a single IP/User with a single click), and the ability to block users. Administrators are functionally equal to Wiki guardians.

Administrator's edits should not carry more weight than any other editor's unless it is a correction based on policy, which should be noted in the edit summary. Administrators are expected to be available to the community through email, (the Email this user link from their userpage), and to be helpful to other members of the community while trying to accomplish community set goals on the wiki.

Administrators are expected to act as mediators in cases of user disputes, and are expected to act in a professional manner within the editing community. Administrators are encouraged to read the Administrators Guide.

Rechten

 • Access the font manager (font_manager)
 • Access wiki analytics (analytics)
 • Alle wijzigingen door een filter terugdraaien (abusefilter-revert)
 • Andere gebruikers de mogelijkheid ontnemen te bewerken (block)
 • Beperkt zichtbare gegevens in het filterlogboek bekijken (abusefilter-private)
 • Beperkte formuliervelden bewerken (editrestrictedfields)
 • Bestaande bestanden overschrijven (reupload)
 • Bestanden hernoemen (movefile)
 • Bestanden uploaden (upload)
 • Beveiligingsniveaus wijzigen (protect)
 • Bewerkingen als gecontroleerd markeren (patrol)
 • Bewerkingen automatisch als gecontroleerd gemarkeerd krijgen (autopatrol)
 • Categoriepagina's hernoemen (move-categorypages)
 • De CSS-bestanden van andere gebruikers bewerken (editusercss)
 • De JSON-bestanden van andere gebruikers bewerken (edituserjson)
 • De JavaScriptbestanden van andere gebruikers bewerken (edituserjs)
 • De bewerkingen van de laatste gebruiker die een bepaalde pagina heeft bewerkt snel terugdraaien (rollback)
 • De gebruikersinterface bewerken (editinterface)
 • De geschiedenis van pagina's samenvoegen (mergehistory)
 • De zwarte lijst voor pagina- en gebruikersnamen omzeilen (tboverride)
 • Delete achievements (delete_achievements)
 • Details van filterlogboekregels bekijken (abusefilter-log-detail)
 • Edit achievements (edit_achievements)
 • Edit meta style local achievements (edit_meta_achievements)
 • Een gebruiker het recht ontnemen om e-mail te versturen (blockemail)
 • Een gebruiker voor de overige gebruikers verbergen (hideuser)
 • Een lijst met pagina's die niet op een volglijst staan bekijken (unwatchedpages)
 • Eigen bestandsuploads overschrijven (reupload-own)
 • Eigen gebruiker deblokkeren (unblockself)
 • Filters bekijken (abusefilter-view)
 • Filters met beperkte handelingen wijzigen (abusefilter-modify-restricted)
 • Filters wijzigen (abusefilter-modify)
 • Gebruikerspagina's van het hoogste niveau hernoemen (move-rootuserpages)
 • Geen doorverwijzingen achterlaten bij het hernoemen van pagina's (suppressredirect)
 • Het filterlogboek bekijken (abusefilter-log)
 • Hogere limieten in API-zoekopdrachten gebruiken (apihighlimits)
 • IP-blokkades omzeilen (ipblock-exempt)
 • Interwikigegevens bewerken (interwiki)
 • Labels aanmaken en (de)activeren (managechangetags)
 • Labels uit de database verwijderen (deletechangetags)
 • Logboek zwarte lijst voor paginanamen bekijken (titleblacklistlog)
 • Mag het tabblad en de pagina "Pagina's aanmaken" zien (generatepages)
 • Manually award or unaward achievements (award_achievements)
 • Massaal pagina's verwijderen (nuke)
 • Media uit de gedeelde mediadatabank lokaal overschrijven (reupload-shared)
 • Moderate user profiles (profile-moderate)
 • Nieuwe gebruikersaccounts aanmaken (createaccount)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen automatisch bevestigde gebruikers toestaan" (editsemiprotected)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen beheerders toestaan" (editprotected)
 • Pagina's hernoemen (move)
 • Pagina's importeren uit een bestandsupload (importupload)
 • Pagina's inclusief deelpagina's verplaatsen (move-subpages)
 • Pagina's met een grote geschiedenis verwijderen (bigdelete)
 • Pagina's uit andere wiki's importeren (import)
 • Pagina's verwijderen (delete)
 • Perform administrator tasks on achievements (achievement_admin)
 • Purge comments on user profiles (profile-purgecomments)
 • Restore deleted achievements (restore_achievements)
 • Teruggedraaide bewerkingen markeren als botbewerkingen (markbotedits)
 • Tijdsafhankelijke beperkingen negeren (noratelimit)
 • Uitgezonderd van IP-adresgebaseerde tijdsafhankelijke beperkingen (autoconfirmed)
 • Verwijderde pagina's terugplaatsen (undelete)
 • Verwijderde pagina's zoeken (browsearchive)
 • Verwijderde tekst en wijzigingen tussen verwijderde versies bekijken (deletedtext)
 • Verwijderde versies bekijken, zonder te kunnen zien wat verwijderd is (deletedhistory)
 • View user wiki points history (wiki_points_admin)
 • ⧼right-globalblock⧽ (globalblock)
 • ⧼right-replacetext⧽ (replacetext)
 • ⧼right-search_log⧽ (search_log)

From non-default extensions

Cargo

 • Delete a Cargo table (deletecargodata)
 • Recreate data contained in Cargo tables (recreatecargodata)

DPL

 • Mass deletion of pages using DPL (dpl_param_delete_rules)
 • Mass update of pages using DPL (dpl_param_update_rules)

PDFEmbed

 • Embed PDFs into pages (embed_pdf)

SpriteSheet

 • Rollback spritesheet changes from the change log (spritesheet_rollback)

Streamer

Translate

 • Berichtengroepen beheren (translate-manage)
 • Bewerken via de vertaalinterface (translate)
 • Versies van pagina's voor de vertaling markeren (pagetranslation)
 • Vertalingen accepteren (translate-messagereview)
 • Vertalingen van buiten het systeem importeren (translate-import)
 • Workflowstatus van berichtengroepen wijzigen (translate-groupreview)

WebChat

 • ⧼right-webchat⧽ (webchat)

Widgets

 • Widgets aanmaken en bewerken in de naamruimte Widget (editwidgets)

Zie ook[]

Advertisement