Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
C1 images.png
C2 images.png

Bez obav, tady se to dozvíte!

Tato stránka vysvětluje základy práce s obrázky při upravování wiki. Někdy může být velmi užitečné mít alespoň základy ohledně zacházení s obrázky.

Obrázky uložené na serveru MediaWiki jsou obvykle uschovány ve jmenném prostoru Soubor:. Alternativní název jmenného prostoru Média: můžete použít při odkazování na originální soubor (pro vykreslení nebo stažení samostatně z jakékoli stránky používající MediaWiki).

Podporované typy médií pro obrázky

Ve výchozím nastavení jsou podporovány následující formáty souborů:

 • .jpg nebo .jpeg : bitmapový obrázek komprimovaný ve standardním formátu JPEG (tento ztrátový formát je nejvhodnější pro fotografie).
 • .png : bitmapový obrázek ve formátu Portable Network Graphics (specifikováno World Wide Web Consortium).
 • .gif : bitmapový obrázek v odkazu Graphics Interchange Format. Animované gify také fungují.
POZNÁMKA:
Prof hydra.svg
Nejvyšší možná velikost je 8 MB,
maximální šíře obrázku je 5000px x 5000px.

Lze použít i jiné formáty (ale mohou vyžadovat další nastavení nad rámec toho, co je ve výchozím nastavení povoleno), například .svg, .tiff, .ogg, a .pdf.

Vykreslení jednoho obrázku

Syntaxe

POZNÁMKA:
Prof hydra.svg
Obrázek si vždy zachová poměr stran a lze jej zmenšit (nikoli zvětšit),
pokud se nejedná o škálovatelný typ souboru (bitmapové obrázky nelze zvětšit).

Základní syntaxe pro zobrazení obrázku je:

[[Soubor:název.koncovka]]

Úplná syntaxe pro zobrazení obrázku je:

[[Soubor:název.koncovka|nastavení|titulek]]

Nastavení může být nastaveno na nulu nebo na něco z následujících, oddělených svislými čarami (|):

 • Formátové nastavení: jedno z border a/nebo frameless, frame, thumb (nebo thumbnail);
  Určuje, jak je vykreslený obrázek formátován a vložen na stránku.
 • Změna velikosti se provádí jedním ze způsobů:
  • {šířka}px — Změní velikost obrázku tak, aby se vešel do dané maximální šířky v pixelech, aniž by se omezila jeho výška;
  • x{výška}px — Změní velikost obrázku tak, aby se vešel do dané maximální výšky v pixelech, aniž by se omezila jeho šířka;
  • {šířka}x{výška}px — Změní velikost obrázku tak, aby se vešel v dané šířce a výšce v pixelech;
  • upright — Změní velikost obrázku tak, aby se vešel v rozumných rozměrech podle preferencí uživatele (vhodný pro obrázky, jejichž výška je větší než šířka).
 • Výchozí maximální velikost závisí na formátu a vnitřních rozměrech obrázku (podle typu souboru).
 • Horizontální zarovnání: jedno z left, right, center, none;
  Řídí vodorovné zarovnání (a vložené, blokové nebo plovoucí styly) obrázku v textu (žádná výchozí hodnota).
 • Vertikální zarovnání: jedno z baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom;
  Řídí svislé zarovnání plovoucího vloženého obrázku s textem před nebo za obrázkem a ve stejném bloku (výchozí vertikální zarovnání je nastaveno na middle).
 • Ozkazy: jedno z
  • link={cíl} — Umožňuje změnit cíl (na libovolný název stránky nebo URL) generovaného odkazu, který lze aktivovat po kliknutí na obrázek; např. [[Soubor:Hydra intro.png|40px|link=//wikipedia.org]] se zobrazí jako Hydra intro.png (externí odkaz), nebo [[Soubor:Hydra intro.png|40px|link=MediaWiki]] se zobrazí jako Hydra intro.png (interní odkaz).
  • link= (s nevyplněnou hodnotou) — Zobrazí obrázek bez aktivovatelného odkazu; např. [[Soubor:Example.jpg|40px|link=]] se zobrazí jako Hydra intro.png .
   • ! Pokud nastavíte |link=| (na nic), title se nevykreslí.
 • Další specifické možnosti:
  • alt={alternativní text} — Definuje alternativní text (mapuje atribut HTML alt="..." generovaného elementu <img />) obrázku, který bude vykreslen, pokud nelze odkazovaný obrázek stáhnout a vložit, nebo pokud podporovaný soubor musí použít alternativní text popisu (např. při použití čtečky Braillova písma nebo s možnostmi usnadnění přístupu nastavenými uživatelem v prohlížeči).
  • page={číslo} — Vykreslí zadané číslo stránky (aktuálně použitelné pouze při zobrazení souboru .djvu nebo .pdf).
  • class={třída html} — (MediaWiki 1.20+) Definuje třídy (mapuje na atribut HTML class="..." generovaného elementu <img />).

Pokud parametr neodpovídá žádné další možnosti, předpokládá se, že se jedná o text titulku. Text titulků se zobrazuje pouze pod obrázkem v formátech thumb a frame. Text titulku zobrazený ve formátech thumb a frame může obsahovat odkazy a jiné formátování. V dalších možnostech nebude formátování wiki fungovat, ale převod bude.

Pokud není zadán žádný text titulku, bude automaticky vytvořen titulek s názvem souboru. Chcete-li titulek úplně odstranit, nastavte jej na <span title=""></span>. Například: [[Soubor:Hydra intro.png|40px|<span title=""></span>]] se vykreslí jako Hydra intro.png .

Zde zjistíte více informací o:
Formátování ♦ Galeriích ♦ Odkazech

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.