Gamepedia Help Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 28. 5. 2020, 19:00TenGoblinek diskuse příspěvky 4 497 bajtů +4 497 Založena nová stránka s textem „Existuje několik způsobů, jak vytvořit novou stránku. Ty se mohou lišit v závislosti na typu tvořené stránky, stejně jako na wiki a jejím jme…“