Advertisement

Pokud si přejete požádat o propagaci na sociálních médiích pro některou vaši wiki, pošlete e-mail na adresu community@gamepedia.com nebo kontaktujte @MisterWoodhouse#3140 na Discordu.

Příklady propagace wiki na sociálních médiích:

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.