Gamepedia Help Wiki

Kategorie definované šablonou (volitelné):

Pole šablony

Aby pole v této šabloně nadále nevyžadovala zadání názvů polí, stačí zadat číselný index každého pole (např. 1, 2, 3 atd.) jako název namísto skutečného názvu.

       

   

   

Výstupní formát: